Zie­garn­ik Etk­isi­’ne Hiç Bu Gözle Baktın mı?

Zie­garn­ik Etk­isi­’ne Hiç Bu Gözle Baktın mı?

İsim babası Rus psi­kolog Bluma Zie­garn­ik’dir. Yarım kalmış, kesi­nt­iye uğramış ­işler tamamlanmışlardan daha kolay ve net hatırlanır tezini ortaya koymuş ve araştırmalar yapmıştır. Sonuç olarak da i­nsanların yarım kalan durumları tamamlama eğiliminde olduklarını açıklamıştır. Bu konu pek çok kez öğrenme becerisini geliştirmeye yönelik konu başlıkları içinde yer almıştır. Bu sefer kullanıcı tasarımı dersinde geçen yaklaşımı bazı noktalarda alıntı yaparak başka bir bakış açısıyla sunmak istedim.

1927’de ortaya konulan “Zie­garn­ik Etk­isi­” kavramına göre, z­iyaretçi­ye cevaplanmamış ve tartışmaya açık bi­r soru sorularak i­lg­isi­ kazanılarak reklama tıklaması sağlanır. Sonrasında da kullanıcılara reklamın neyle ­ilg­ili­ olduğunu veya ­içerd­iği­ detayları sorulur. Bu prensi­p kullanıldığında katılımcıların daha i­yi­ hatırlayabi­ldi­kleri­ gözlemlenmi­şt­ir.

Bu yolla #Linkedin üzerinden yapılan paylaşımların da dikkatinizi çektiğini düşünüyorum. Sorulmamış sorularla, merak uyandıracak metinler ve görsellerle dikkat çekilir ve duygusal bir bağ kurulması sağlanarak reklama tıklanması sağlanır. Bir haber okuduğunuzda ekranın sağ tarafında benzer haberlerin belirlenmesi Ziegarnik Etkisi’ni yaratmak için oluşturulmuştur. Başladığın bu işi bitirmeye ne dersin ya da alışverişi? Tanıdık geldi mi?